Micans ger en ny kurs om Legionella

2018-02-09
Kursen skall ge deltagarna grundläggande kunskap om Legionellabakteriens förekomst och spridning från miljön samt information om hantering av smittrisker. Deltagarna får också en inblick i hur provtagning och analys av Legionella utförs.