Ny artikel och rapport!

2017-08-24
Micans deltog som mikrobiologiska experter när två av miniatyrkapslarna i SKBs MiniCan-experiment i Äspötunneln öppnades under hösten 2015.


Resultaten från de analyser som gjordes på vatten och material i experimentet visade att sulfat-reducerande bakterier påskyndar korrosion av metall när förhållandena är gynnsamma för deras metabolism. Resultaten finns nu beskrivna både i en SKB-rapport, SKB TR-16-13, och i en vetenskaplig publikation i tidskriften Corrosion Engineering, Science and Technology. Klicka på omslaget nedan för att komma till rapporten och här för att komma till artikeln.