VÅR EXPERTIS

Micans är ett fristående konsultlaboratorium med personliga kontakter och god service. Vi erbjuder laboratorietjänster, problemlösning och rådgivning inom mikrobiologiska frågeställningar.

Vårt välutrustade laboratorium är ISO 17025 ackrediterat, har stor kompetens och all utrustning som krävs för kvalificerade mikrobiologiska laboratorietjänster, tester och analyser.

Kontakta oss med ditt ärende!

Följ oss gärna på LinkedIn

AktuelltNyhetsarkiv

  • Micans erbjuder analys av endotoxin

    Endotoxin är toxiska ämnen som kan frisättas från både levande och döda gramnegativa bakterier och kan vara livshotande vid förhöjda halter. Analysen används bland annat för kontroll av endotoxin-innehåll i injektionslösningar, dialysvätskor, cellmedier, proteinlösningar, vatten, skärvätskor m.m.

    Läs mer
  • Fortsatt ackreditering för Micans

    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har beslutat om fortsatt ackreditering av Microbial Analytics Sweden AB (Micans) som provningslaboratorium.

    Läs mer