Endotoxin

Micans kommer inom kort kunna erbjuda analys av endotoxin. Endotoxin är toxiska ämnen som kan frisättas från både levande och döda gramnegativa bakterier och kan vara livshotande vid förhöjda halter.

Vi räknar med att börja leverera provsvar i augusti när semesterperioden är över.

Analysprincipen bygger på ett koagulationssystem, så kallat LAL (Limulus amoebocyt lysat) från hästskokrabbans (Limulus polyphemus) blodceller, som aktiveras av endotoxin. Ett kinetiskt kromogent test (Metod D i Eur. Ph. vol 10.5, 2.6.14: Bacterial endotoxins) kommer att användas för kvantitativ bestämning av endotoxin med en detektionsgräns på 0.005 endotoxinenheter/mL (EU/mL).

Proverna kommer analyseras med Charles River-reagens på en BIOTEK ELx808IU (inköpt 2021) med senaste tillgängliga versionen av EndoScan-VTM, v6. EndoScan är en validerad programvara för detektering och mätning av endotoxin och som används för att generera kvantitativa LAL-testdata.

Vi kommer att kunna analysera inom ett stort detektionsområde, från spår av endotoxin i mycket rena vatten till höga halter i industriella processvatten mm.

Ladda ner infoblad om Endotoxin-analys hos Micans här. 

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.