Kurs om Legionella 2023

Vår mycket uppskattade kurs om Legionella som vi nu har erbjudit varje år sedan 2018. Nyheter för i år är bland annat en noggrann genomgång om vad det nya EU-direktivet för dricksvatten betyder gällande legionella, för- och nackdelar med olika saneringsmetoder och en genomgång av exempel på VVS-installationer som gynnar tillväxt av legionella. Nytt är också att vi erbjuder kursen parallellt ”live” via teams samtidigt som på plats här i Mölnlycke. Båda forum blir öppna för frågor och diskussioner mellan kursdeltagare och kursledning.

Datum för utbildningen våren 2023

Fredag 24 februari
Fredag 21 april
Fredag 16 juni

Infoblad

Ladda ner infoblad om kursen här.