Kurs om Legionella 2024

Vår mycket uppskattade kurs om Legionella som vi nu har erbjudit varje år sedan 2018. Nyheter för i år är bland annat en noggrann genomgång om vad det nya EU-direktivet för dricksvatten betyder gällande legionella, för- och nackdelar med olika saneringsmetoder och en genomgång av exempel på VVS-installationer som gynnar tillväxt av legionella. Nytt är också att vi erbjuder kursen parallellt ”live” via teams samtidigt som på plats här i Mölnlycke. Båda forum blir öppna för frågor och diskussioner mellan kursdeltagare och kursledning.

Datum för utbildningen våren 2024

Fredag 22 mars
Fredag 17 maj

Infoblad

Ladda ner infoblad om kursen här.