Viruslika partiklar i vatten (VLP)

Allmänt om virus

Virus finns nästan överallt, ofta i antal som betydligt överstiger totalantalet bakterier i vattenprov. Virus är besvärliga att odla eftersom det alltid behövs en värdorganism. Eftersom de allra flesta virus är värdspecifika, blir det helt omöjligt att odla alla virus i ett vattenprov. Vissa indikatorvirus odlas dock rutinmässigt, t.ex. somatiska kolifager vilka indikerar förekomst av avloppsvatten. Men vill man bedöma hur väl ett reningssteg avskiljer övriga virus behövs andra metoder, t.ex. analys av VLP.

Vid mikrobiologiska undersökningar av vatten, särskilt när man misstänker att virus (och även bakterier) kan orsakar problem med kvalitet eller hälsa, ger bestämning av totalantal viruslika partiklar en god bild av vattnets virus-status. Metoden bygger på filtrering av vattenprovet genom ett virustätt filter med påföljande färgning och antalsbestämning i mikroskop. Samtidigt med räkning av viruslika partiklar kan man bestämma antalet bakterier

Metod

Metoden utgår från en metod för bestämning av antal virus med hjälp av ett så kallat epi-fluorescensmikroskop. En bestämd volym av vattenprovet filtreras genom ett virustätt filter och därefter färgas virus med ett fluorescerande färgämne vid namn SYBR Gold. Filtret placeras i ett mikroskop med speciell belysning som gör att virus och bakterier lyser grönt vilket gör dem lätta att räkna.

Provtyper

Metoden kan tillämpas på de flesta miljövatten såsom tappvatten, brunnsvatten, vatten från hav, och sjö.

 

Analyskostnad

Pris (ex. moms)

Totalantal virus i vattenprov

1750 kr

*Totalantal virus och bakterier i vattenprov

1875 kr

Fotografisk dokumentation av förekommande virus och bakterier

450 kr

 Provtagning

Prov ska tas i 50-mL rena och sterila provrör och skickas kylda över natt till laboratoriet, eller lämnas direkt till laboratoriet efter provtagning. Direkt vid ankomst till laboratoriet stabiliseras proverna med 3% formaldehyd.

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2-3 arbetsdagar efter ankomst.

Beställ provrör och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provrör och följesedlar. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda följesedlar skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet. Följesedeln finns även att ladda ner för egen utskrift här.

För att provet ska vara stabilt ska det under transport hållas kylt 5 °C ±3 °C. På laboratoriet stabiliseras provet direkt med formaldehyd.

Enligt provtagningsrekommendationerna måste prover alltså skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Mölnlycke Fabriker 9
435 35 Mölnlycke

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Ladda ner infoblad om VLP-analys hos Micans här.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se