Analys av dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen att dricksvattnet håller en god kvalitet. Dricksvatten är allt vatten som är avsett att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor, inklusive källvatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken. Definitionen av dricksvatten finns i 1 § LIVSFS 2022:12 (livsmedelsverket.se)

Vid mikrobiologiska analyser påverkas resultatet av analysmetoden. För att få enhetliga bedömningar vid sådana metodberoende undersökningar föreskriver bilaga 4 avsnitt A till LIVSFS 2022:12 vilka mikrobiologiska metoder som ska användas för de regelbundna undersökningarna. Metoderna är nationella standardmetoder som på grund av sin ställning som allmänt accepterade internationellt fungerar som referensmetoder.

Micans utför bestämning av odlingsbara mikroorganismer – Koloniräkning genom ingjutning i ett näringssubstrat med agar enligt standard SS-EN ISO 6222-1 utg 1. Analys av Escherichia coli och koliforma bakterier utförs genom membranfiltrering enligt SS-EN ISO 9308-1:2014_A1_2017.

 

Analyskostnad

Analys

Pris SEK (ex. moms)

Mikrobiologisk analys av dricksvatten

725

 

Analys

Detektionsområde

Escherichia coli (SS-EN ISO 9308-1:2014_A1_2017)

>1 cfua/ 100 mL <100 cfu/ 100 mL

Koliforma bakterier (SS-EN ISO 9308-1:2014_A1_2017)

>1 cfua/ 100 mL <100 cfu/ 100 mL

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn (SS-EN ISO 6222-1 utg 1)

>1 cfua/mL <100 000 cfu/mL

Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn (SS-EN ISO 6222-1 utg 1, mod.)

>1 cfua/mL <100 000 cfu/mL

 

Analyserade prover och odlingsplattor sparas i 14 dagar efter att provsvar skickats till kund.

a cfu = colony forming units / kolonibildande enheter

Beställ provflaskor och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknat leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en följesedel med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna. Följesedeln finns att ladda ner för egen utskrift här.

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se