Analys av Legionella

Allmänt om Legionella

Legionella är en naturligt förekommande bakterie som ger problem först när den förökar sig i olika vattenförande system och installationer. Förökningen i frilevande amöbor och andra protozoer som ciliater är snabb och kan även ge ökad virulens (sjukdomsförmåga). Den vanligaste smittkällan är ledningsnät för vatten där tillväxten främst sker i tappvarmvatten. Avsevärda halter har också uppmätts i tappkallvatten vid förhöjda temperaturer eller vid lokal uppvärmning i dåligt isolerade ledningar i rörschakt och undercentraler.

Folkhälsomyndigheten har samlat dokumentation över legionellabakteriens förekomst och spridning från miljön samt om hanteringen av risker och förfarande vid analyser. Sammanställningens olika kapitel finns tillgängliga här.

Micans erbjuder ett komplett analysprogram för Legionella enligt den gällande standarden ISO 11731:2017 (Water quality — Enumeration of Legionella). På begäran kan vi typ-bestämma Legionella samt skicka positiva isolat till Folkhälsomyndigheten för vidare utredning och smittspårning.

Ladda ner infoblad om Legionella-analys hos Micans här. 

Analyskostnader och metodbeskrivningar

Analysmetod

Pris (ex. moms)

Legionella i tappvatten, varmt, kallt, dusch, spolat, ospolat, tandläkarvatten
Ackrediterad analys: Membranfiltrering, BCYE*-agar eller GVPC**-agar med och utan syrabehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsområde >5 cfua/liter <10 000  cfu/liter.

930 kr

Legionella i industriella miljöer, t.ex. processvatten eller kyltorn
Ackrediterad analys: Direktutstryk på GVPC-agar efter spädning och syrabehandling eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsområde >1 000 cfu/liter <20 000 000  cfu/liter.

1440 kr

Legionella i fasta material, t.ex. biofilm, jord, sediment och filtermassa (kontakta oss för provtagningsinstruktioner)
Ackrediterad analys efter extraktionssteget: Extraktion, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och/eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >700 cfu/gram.

1650 kr

Legionella på ytor, svabbprover (kontakta oss för provtagningsinstruktioner)
Ackrediterad analys efter extraktionssteget: Extraktion, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och/eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein.

955 kr

Legionella i bassängbad
Ackrediterad analys: Membranfiltrering eller direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein.
Detektionsområde membranfilter >5 cfu/liter <10 000  cfu/liter
Detektionsområde  direktutstryk >1 000 cfu/liter <20 000 000  cfu/liter

930 kr

Legionella i bioreningsanläggningar
Ackrediterad analys: Homogenisering, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >100 000 cfu/liter.

1755 kr

Legionella typning (latexagglutination)
Ackrediterad analys: Legionella pneumophilia serogrupp 1, serogrupp 2-14 och Legionella species.

420 kr

Analyserade prover och odlingplattor sparas i 14 dagar efter att provsvar skickats till kund.

a cfu = colony forming units / kolonibildande enheter

* Buffered Charcoal Yeast Extract

** Glycin Vancomycin Polymixin B Cycloheximide

 

Smittspårning

Information om vad som gäller vid smittspårning finns här.
På begäran skickar vi isolat till Folkhälsomyndigheten för smittspårning.

 

Provtagning

Provtagningsförfarande för Legionella varierar beroende på det system som provtas. Folkhälsomyndigheten ger förslag på hur provtagningen kan göras för de vanligaste vattenprovtyperna i kunskapssammanställningens kapitel om Miljöanalys av Legionella (se särskilt tabell 1). Ladda ner provtagningsinstruktioner här.

 

Beställ provflaskor och analys samt upphämtning av prover

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknad leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en orderblankett med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna. Orderblankett finns även att ladda ner för egen utskrift här.

Gällande standard för vattenundersökningar* rekommenderar att prov för Legionella ska analyseras inom 24 timmar. Det anses vidare acceptabelt med analys inom 48 timmar under förutsättning att provet hålls kylt på 5 °C ±3 °C fram till analys.

Om tveksamhet råder angående ifylld orderblankett, t.ex. om det ej går att urskilja vilket prov som är vilket eller om prov inte uppfyller tid- och temperaturkraven specificerat i gällande standard kommer kund att kontaktas. Om kund inte är anträffbar inom analys-tidsfönstret förbehåller sig Micans rätten att ej analysera proverna.

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av prover till självkostnadspris, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportlådorna. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.


Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

Allmänna villkor

*SS-EN ISO 19458:2006

Micans laboratorium för analys av Legionella