Sterilkontroll

Micans erbjuder kontroll av sterilitet innan distribution till användare av produkter som steriliseras efter tillverkning. Kontrollerna utförs enligt Ph Eur 2.6.1 / USP <71> i LAF-bänkar (Class II Laminar Flow Biological Safety Cabinets). Vi kontrollerar kontinuerligt luft och ytor i lokal, LAF-bänkar, på utrustning och personalens kläder för att säkerställa att våra hygienkrav är uppfyllda.

Sterilkontroll av lösningar utförs normalt genom direkt inokulering till två olika odlingsbuljonger och dessa kontrolleras för eventuell växte efter 14 dagar. TSB (Tryptic Soy Buljong) används för test av aeroba mikroorganismer inklusive svamp vid inkubering i 20‑25°C. Thio (Thioglycollate Buljong) används för test av både aeroba och anaeroba mikroorganismer och inkuberas i 30‑35°C. Även fasta material inokuleras i odlingsbuljongerna. Som alternativ till direkt inokulering vid stora volymer filtrerbar produkt, eller om ämnen som inhiberar tillväxt av mikroorganismer förekommer kan en membranfiltermetod tillämpas.

Ladda ner infoblad om analysen här.

Micans laboratorium är:

ISO 17025: 2018 (SS) ackrediterat av Swedac (id 10351)
ISO 9001: 2015 certifierat av A3 cert (id 1565)
ISO 14001: 2015 certifierat av A3 cert (id 1565) 

För detaljer, se Kvalitet och miljö

Micans laboratorium följer OECD: s principer för god laboratoriepraxis (GLP), ENV / MC / CHEM (98) 17

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.