Totalantal bakterier i miljövatten och industriella processvatten - mikroskopering

Allmänt om totalantal

Bakterier finns nästan överallt. Med hjälp av olika odlingsmetoder kan nyckelgrupper av bakterier kvantifieras. Emellertid fångar odlingsmetoder ofta bara upp en bråkdel av alla bakterier som finns i ett vattenprov eftersom de flesta bakterier är svårodlade eller så saknas det helt enkelt lämpliga odlingsmetoder.

Vid mikrobiologiska undersökningar av vatten, särskilt när man misstänker att bakterier orsakar problem med kvalitet eller hälsa, ger bestämning av totalantal en god bild av vattnets mikrobiologiska status. Metoden bygger på filtrering av vattenprovet med påföljande mikroskopering. Vi noterar förutom antal bakterier också om deras form och utseende kan bidra till klarläggande om vattnets mikrobiologiska status. Vi kan också avgöra om det finns svamp, alger eller encelliga djur i proverna.

Analysmetod

Metoden utgår från en standardmetod för bestämning av antal bakterier med hjälp av ett så kallat epi-fluorescensmikroskop (ASTM D4455-85). En bestämd volym av vattenprovet filtreras genom ett bakterietätt filter och därefter färgas bakterierna med ett fluorescerande färgämne vid namn akridinorange. Filtret placeras i ett mikroskop med speciell belysning som gör att bakterierna lyser orange vilket gör dem lätta att räkna.

Provtyper

Metoden kan tillämpas på de flesta miljövatten såsom tappvatten, brunnsvatten, vatten från hav, sjö och på olika industriella processvatten.

 

Analyskostnad (ackrediterad analys)

Pris (ex. moms)

*Totalantal bakterier i miljövattenprov 1835 kr
*Totalantal bakterier i vatten från processindustri 2360 kr
  Fotografisk dokumentation av förekommande bakterier 470 kr
   
*Ackrediterad analys  

 

Provtagning

Prov ska tas i 50 mL provrör och skickas kylda över natt till laboratoriet, eller lämnas direkt till laboratoriet efter provtagning. Direkt vid ankomst till laboratoriet stabiliseras proverna med 3% formaldehyd.

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2-3 arbetsdagar efter ankomst, med undantag för helgdagar.

Beställ provrör och analys samt upphämtning av prov

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provrör och orderblankett. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda orderblanketter skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet. Orderblankett finns även att ladda ner för egen utskrift här.

För att provet ska vara stabilt ska det under transport hållas kylt 5 °C ±3 °C. På laboratoriet stabiliseras provet direkt med formaldehyd. På så sätt följs rekommendationerna i gällande standard för vattenundersökningar*.

Enligt provtagningsrekommendationerna måste prover alltså skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av prover till självkostnadspris, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportlådorna. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

Allmänna villkor

*SS-EN ISO 19458:2006