Allmänna villkor

Micans är medlem i Föreningen ackrediterade Laboratorier, FaL, som är en sammanslutning av privata laboratorieföretag vars affärsidé är att leverera analystjänster till företag och organisationer. FaLs angivna allmänna bestämmelser tillämpas på alla Uppdrag som Micans utför åt Beställare och på alla överenskommelser och transaktioner mellan Micans och Beställare. De gäller också alla åtaganden enligt FaLs allmänna bestämmelser även om de uppkommer vid ett senare datum men härrör från den ursprungliga överenskommelsen mellan Micans och Beställaren. Andra allmänna bestämmelser eller särskilda överenskommelser som åberopas av Beställaren exempelvis i anslutning till bekräftelser eller fakturering eller annan transaktion, är ej tillämpliga mellan Micans och Beställaren. Alla tillägg till dessa allmänna bestämmelser, i bilagor och andra handlingar som bifogas till dessa bestämmelser, skall, för att bli tillämpliga, vara underskrivna av såväl Beställaren som Micans.

Vi behandlar information om kunder och därtill kopplad information, data, resultat och med sekretess. När det krävs enligt lag får Microbial Analytics Sweden AB frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren meddelas om vilken information som lämnas om inte myndigheten ålägger oss med sekretess.

Alla priser på Micans webbplats är angivna exklusive moms.