Hygienkontroll

Efter utförd desinfektion eller rengöring krävs ofta att man kontrollerar att syftet med rengöring uppnåtts, en så kallad hygienkontroll. Vi erbjuder hjälp med sådana kontroller. Det kan ske genom analyser av odlingsbara bakterier, jäst och mögel på rengjorda ytor eller i luft. Sådana tester är bland annat krav inom livsmedelshantering. Vidare finns krav på rutinmässig mätning av halt mikroorganismer i renrum. Vi kan utföra sådana mätningar, inklusive halt av partiklar i olika fraktioner.

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.