Om Micans

Vi på Micans erbjuder analyser, utredningar och problemlösningar i tekniska och miljöanknutna sammanhang där mikrobiella och kemiska processer har en avgörande betydelse. Vårt kunderbjudande innefattar samverkande kompetenser inom tre huvudsakliga kunskapsområden: Mikrobiologi, molekylärbiologi och kemi. Vår marknadsledande position upprätthålls med hjälp av ett avancerat och anpassningsbart forsknings- och analyslaboratorium, samt av en bred och djupgående teoretisk och praktisk kompetens hos medarbetarna.

Micans grundades år 2005 av två forskare från Göteborgs Universitet och har sedan starten utvecklats till ett familjeägt, självständigt bolag. Företaget började sin verksamhet i inhyrda lokaler hos SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Göteborg. Vi flyttade till nybyggda lokaler i Mölnlycke Fabriker 2008 och där har företaget idag all kontors- och laboratorieverksamhet.

Det vi erbjuder våra kunder och det som är unikt just för Micans är en kombination av både praktisk och teoretisk biologisk och kemisk kompetens samt god insikt i kundernas tekniska lösningar. Genom att förlägga sina uppdrag hos Micans sparar kunderna både pengar men framförallt tid då de samlar hela uppdraget hos en leverantör. Utöver denna unika kombination av kompetenser erbjuder Micans också hög vetenskaplig kvalitet och leveranssäkerhet.


Micans disponerar översta planet i denna historiska industribyggnad från 1880-talet. Foto: Micans