Engagemang

För oss är det viktigt att engagera oss och ta ansvar för vår omvärld. Vi är därför vänföretag med Läkare utan gränser och vill på detta vis markera vår solidaritet med utsatta medmänniskor som drabbas av fattigdom, svält, naturkatastrofer och krig. Läkare Utan Gränser gör skillnad i världen. Det vill vi också göra. Vårt stöd kan räcka till ett stort tält som fungerar som fältsjukhus för sjuka eller skadade i en akut kris. Tillsammans med Läkare Utan Gränser räddar vi liv.