ATP-analys

Metod

ATP (adenosintrifosfat) är den energibärande molekylen i alla levande celler. Vi använder ATP-analys för att avgöra hur stor och hur aktiv en mikroorganismpopulation är. Micans använder en känslig metod för mätning av ATP som bygger på eldfluge-enzymet luciferas som katalyserar en ATP-beroende reaktion där ljus bildas. Mängden bildat ljus som står i direkt relation med mängden ATP i provet mäts med hjälp av en luminometer.

Provtyper

Metoden är anpassad för de flesta typer av prov, t.ex:

  • Vätskor (ex. dricksvatten, processvatten, sjövatten, drycker)
  • Läkemedel och kosmetika
  • Kvalitetskontroll av tvätt
  • Bakteriell tillväxt
  • Antibiotika-effekt på bakterier
  • Biofilmer
  • Vattenbaserade kemikalier och produkter
  • Livsmedel

m.m.

Pris

Analyskostnad Pris (exkl. moms)
ATP-analys, 1-2 prov 2060 kr
ATP-analys, 3-9 prov 1760 kr
ATP-analys, >10 prov Kontakta oss för offert.
Detektionsgräns 10×10 -18 mol ATP  

Provtagning

Prov ska tas i sterila ATP-fria provrör och skickas kylda över natt till laboratoriet, eller lämnas direkt till laboratoriet efter provtagning.

 

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2-3 arbetsdagar efter ankomst, med undantag för helgdagar.

 

Beställ provrör och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provrör och följesedlar. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda följesedlar skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet.

Observera att prover ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

 

Microbial Analytics Sweden AB

Mölnlycke Fabriker 9

435 35 Mölnlycke

 

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se