ATP-analys

Allmänt om ATP

ATP (adenosintrifosfat) är den energibärande molekylen i alla levande celler. Micans använder ATP-analys för att avgöra hur stor och hur aktiv en mikroorganismpopulation är.

Metod

Micans använder en känslig metod för mätning av ATP som bygger på eldfluge-enzymet luciferas som katalyserar en ATP-beroende reaktion där ljus bildas. Mängden bildat ljus som står i direkt relation med mängden ATP i provet mäts med hjälp av en luminometer.

Detektionsgräns är 10×10 -18 mol ATP

Provtyper

Metoden är anpassad för de flesta typer av prov, t.ex:

  • Vätskor (ex. dricksvatten, processvatten, sjövatten, drycker)
  • Läkemedel och kosmetika
  • Kvalitetskontroll av tvätt
  • Bakteriell tillväxt
  • Antibiotika-effekt på bakterier
  • Biofilmer
  • Vattenbaserade kemikalier och produkter
  • Livsmedel
Analyskostnad Pris (exkl. moms)
ATP-analys, 1-2 prov 2060 kr
ATP-analys, 3-9 prov 1760 kr
ATP-analys, >10 prov Kontakta oss för offert.
   

Provtagning

Prov ska tas i sterila ATP-fria provrör och skickas kylda över natt till laboratoriet, eller lämnas direkt till laboratoriet efter provtagning.

 

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2-3 arbetsdagar efter ankomst, med undantag för helgdagar.

 

Beställ provrör och analys samt upphämtning av prover

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provrör och orderblankett. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda orderblanketter skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet. Orderblankett finns för nedladdning här.

Observera att prover ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av prover till självkostnadspris, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportlådorna. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

Allmänna villkor