Test av desinfektionsmedel

Kemiska och fysikaliska metoder används brett i samhället för att inaktivera sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vi sätter upp och utför tester av desinfektionsmetoder enligt gällande standarder, eller efter kunders egna önskemål.

Syftet med desinfektion är att inaktivera mikroorganismer, i första hand sådana som är sjukdomsframkallande. Begreppet inaktivering innefattar alla förändringar som innebär att mikroorganismerna förlorar sin förmåga att orsaka ohälsa. Vi utför kvantitativa tester för att utvärdera biocidaktiviteten hos en produkt. Dessa tester utförs under praktiska användningsförhållanden, vanligen i närvaro av organisk belastning. Utöver de standarder som vi idag kan utföra enligt listan nedan finns ytterligare en lång rad standarder som styr hur desinfektionsmedel ska testas beroende på användningsområde av det som ska desinficeras. Vi kan vid förfrågan utföra många dessa också.

Ladda ner infoblad om test av desinfektionsmedel hos Micans här.

SS-EN 14885:2018
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel.

SS-EN 1276:2019
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den baktericida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

SS-EN 1499:2013
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel –Hygienisk handtvätt – Provningsmetod och krav (Fas 2 / steg 2).

SS-EN 1500:2013
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Hygienisk handdesinfektion – Provningsmetod och krav (fas 2 / steg 2).

SS-EN 1657:2016
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel –Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida eller den jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel inom veterinärområdet – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

SS-EN 13610
Kemiska desinfektionsmedel - Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden - Testmetod och krav (fas 2, steg 1).

SS-EN 13623:2010
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system – Provningsmetod och krav (Fas 2, Steg 1).

SS-EN 13624:2013
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

SS-EN 13727:2012+A2:2015
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1)

SS-EN 13704:2018
Kemiska desinfektionsmedel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporicida effekten av kemiska desinfektionsmedel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer – Provningsmetod och krav

SS-EN 13697:2015+A1:2019
Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel – Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och / eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden – Provningsmetod och krav utan mekanisk påverkan (fas 2, steg 2).

SS-EN 14348:2005
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av den mykobaktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (Fas 2/Steg 1).

SS-EN 14561:2006
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2).

SS-EN 14563:2008
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativ provning med bärare för utvärdering av den mykobaktericida eller tuberkulocida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2).

SS-EN 16615:2015
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och jästicid aktivitet vid mekanisk bearbetning av icke-porösa ytor med fuktad torkduk inom hälso- och sjukvården (4-rutors-test) – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2).

SS-EN 17126:2018
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporavdödande effekten inom hälso- och sjukvården – Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1)SS-EN 17272:2020
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Kvantitativt carriertest för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion – Bestämning av baktericid, fungicid, jästcid, sporcid, tuberkulocid, mykobaktericid, virucid och fagocid aktivitet inom det medicinska området, det veterinärmedicinska området, och livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer – Testmetoder och krav fas 2, steg 2. (I nuläget kan vi bara testa virus med bakteriofager, inte humanvirus.)

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.

Micans laboratorium är:

ISO 17025: 2018 (SS) ackrediterat av Swedac (id 10351)
ISO 9001: 2015 certifierad av A3 cert (id 1565)
ISO 14001: 2015 certifierad av A3 cert (id 1565) 

Micans laboratorium följer OECD: s principer för god laboratoriepraxis (GLP), ENV / MC / CHEM (98) 17