Odlingsbara mikroorganismer

I alla typer av vatten finns mikroorganismer, vare sig det rör sig om dricksvatten, sjö- och havsvatten eller processvatten från industrier. Analysen ”odlingsbara mikroorganismer” görs ofta för att få en övergripande uppfattning om vattnets kvalitet. Micans kan anpassa odlingstid och inkuberingstemperatur enligt kundens önskemål men de mest använda intervallen ligger mellan 3 till 7 dygn och mellan 22 till 36 °C. Avläsning efter 7 dygn, 22°C brukar kallas Långsamväxande bakterier.

Micans utför bestämning av odlingsbara mikroorganismer – Koloniräkning genom ingjutning i ett näringssubstrat med agar enligt standard SS-EN ISO 6222-1 utg 1.

 

Analyskostnader

Analys Pris SEK (ex. moms)
Odlingsbara mikroorganismer 36°C, 2 dygn 410:-
Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn 410:-
Långsamväxande bakterier 22°C, 7 dygn tillägg +80:-

 

Detektionsområde >1 cfua/mL <100 000 cfu/mL

Analyserade prover och odlingplattor sparas i 14 dagar efter att provsvar skickats till kund.

a cfu = colony forming units / kolonibildande enheter

 

Beställ provflaskor och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknat leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en följesedel med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna. Följesedeln finns att ladda ner för egen utskrift här.

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB

Bruksgatan 17

435 35 Mölnlycke

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se