Analys

Vårt laboratorium stod klart i början 2009 och är mycket väl utrustat för analyser av både aeroba och anaeroba mikroorganismer. Laboratoriet är dessutom fullt utrustat för analyser av DNA och RNA, med vars hjälp vi kan identifiera och bestämma antal av olika mikroorganismer. Vi kan också analysera ett brett spektrum av organiska föreningar samt gaser. Vår analytiska styrka ligger i vår breda kompetens som kombinerar mikrobiologi, molekylärbiologi och analytisk kemi. Våra kompetensområden återfinns inom miljökemi, teknisk mikrobiologi samt testning med forskning och utveckling. Se vidare våra tjänster.

Våra analyser ger bland annat svar på:

  • Hur många eller hur mycket?
    Det kan röra sig om mängden mikroorganismer, mängden av en kemisk förening, eller om bestämning av viss mikrobiell aktivitet i ett system. Metoderna vi använder är olika kemiska analyser som kan kombineras med odling, mikroskopering och DNA-analyser när det rör sig om mikroorganismer.

  • Vilka eller vad?
    Vi identifierar mikroorganismer, organiska föreningar och dess nedbrytningsprodukter, gaser och mikrobiologiska processer. Även här använder vi oss av odling och mikroskopering, analys av DNA-sekvenser och identifikation av kemiska föreningar och gaser.

  • Hur fort går det?
    Vi kan simulera verkliga miljöer i våra laboratoriesystem och på så sätt bestämma hastigheter i mikrobiologiska processer, till exempel hur snabbt eller långsamt en förorening kan brytas ner.

 


Micans laboratorium. Foto: Maria Hallbeck Fotografi AB