Hållbarhet

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer så att vi långsiktigt är sparsamma med mänskliga och materiella resurser i enlighet med ISO 26 000 standarden.


Vi använder till exempel endast förnybar el i våra kontor och laboratorium och vi har ett detaljerat och väl fungerande system för återvinning av förbrukningsmaterial och uttjänt utrustning. Vi köper ekologiska varor till vårt lunchrum inklusive kaffet. När det är möjligt väljer vi lokala leverantörer av varor och tjänster och vi prioriterar leverantörer som har en verksamhetspraxis baserad på principer för hållbar utveckling.

 
Foto: Maria Hallbeck Fotografi AB