Kvalitet och miljö

Micans har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015. Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor i hela vår verksamhet, såväl i uppdrag som internt. Vårt kvalitets- och miljöarbete är under ständig förbättring. Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025:2018.

Micans är ett professionellt forsknings- analys- och kunskapsföretag med höga krav på vetenskaplig kvalitet och kunnande samt god affärsetik. Kundernas behov är utgångspunkten för vårt arbete.

Vi skall bedriva vårt arbete så att vi ger våra kunder mesta möjliga kvalitet för pengarna, samtidigt som vi skapar största möjliga ekonomiska frihet för oss själva att investera, utveckla vår vetenskapliga metodik och ständigt förbättra våra forsknings- och analysprocesser. Vårt arbete uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 17025:2018.

  • I vårt arbete är vi objektiva och opartiska.
  • Vi är väl införstådda i de krav våra kunder måste uppfylla för att framgångsrikt kunna driva sin verksamhet.
  • Vi är pålitliga avseende vetenskaplig kvalitet, leveranssäkerhet, sekretess och varje form av träffad överenskommelse.
  • Vi tar ett personligt ansvar för kvaliteten på vårt arbete och vår egen arbetsmiljö, och genom en ständig strävan till förbättring säkerställer vi företagets kompetens och därmed dess position på marknaden.
  • Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners så att deras bidrag till våra tjänster överensstämmer med våra kvalitetsambitioner.

Micans är även ackrediterade enligt ISO 17025:2018 av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, för två olika metoder; Analys av Legionella enligt ISO 11731:2017 (Water quality — Enumeration of Legionella) och Totalantal bakterier enligt ASTM D4455-85:2014 (Standard Test Method for Enumeration of Aquatic Bacteria by Epifluorescence Microscopy Counting Procedure).

 

Länkar till Swedac:s beslut om Micans ackrediterade metoder


Certifikat