Certifiering ISO 9001 och 14001

2020-11-03
Micans har efter A3Certs insyn i slutet av oktober fått fortsatt certifiering enligt ISO 9001 och 140001 ett år framåt.

Micans fick inga avvikelser men några mindre förbättringsförslag som nu är åtgärdade. Vårt ledningssystem förbättras ständigt, dels genom A3Certs årliga granskningar och dels genom vårt eget kontinuerliga kvalitetsarbete. Välkommen med era uppdrag till vårt välorganiserade laboratorium.