Doktorandkurs i Frankrike

2015-06-23
I juni 2015 deltog forskare och forskarstuderande i en konferens där experter föreläste om olika aspekter på säkert slutförvar av radioaktivt avfall.

 

Karsten Pedersen undervisar på en konferens för forskarstuderande i Nancy, Frankrike. I juni 2015 deltog forskare och forskarstuderande i en konferens där experter föreläste om olika aspekter på säkert slutförvar av radioaktivt avfall. En av lektionerna hölls av Karsten Pedersen där han undervisade om hur mikroorganismer kan inverka positivt och negativt på slutförvar av använt kärnbränsle. Han framhöll bland annat vikten av att vara pro-aktiv, man måste förebygga negativa effekter av mikrobiell aktivitet genom smarta och genomtänkta lösningar på barriärer och inneslutningar. Konferensen anordnades av EU-projektet Petrus III.


Konferensen hölls på Campus Artem i Nancy, Frankrike. Klicka på bilden för mer information.
Foto: Université de Lorraine, Nancy, France