DRICKS

2024-02-01
Förra veckan deltog Karsten och Andreas från Micans i DRICKS internat i Göteborg. DRICKS är samverkansplattform för dricksvattenforskning vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, SLU och Uppsala universitet.

För att klara dagens och framtida utmaningar måste akademin, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. På så sätt kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar för ett säkert dricksvatten tillsammans.