Fortsatt ackreditering för Micans

2021-02-01
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har beslutat om fortsatt ackreditering av Microbial Analytics Sweden AB (Micans) som provningslaboratorium.

Efter genomförd granskning bedömde Swedac att Micans uppfyller kraven för ackreditering enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra sina ackrediterade tjänster Ackrediteringen gäller tillsvidare. De krav som gäller för ackrediteringen framgår av informationen på www.swedac.se.