Legionellakurs 2.0

2023-01-31
Vår mycket uppskattade kurs om Legionella är tillbaka i en uppdaterad version. Nytt för i år är bl.a. att man kan välja att gå kursen live via Microsoft Teams.

Kursen innehåller nu också en noggrann genomgång om vad det nya EU-direktivet för dricksvatten betyder gällande legionella, för- och nackdelar med olika saneringsmetoder och en genomgång av exempel på VVS-installationer som gynnar tillväxt av legionella.