SWEDAC ackrediterar Micans analys av Endotoxin

2021-12-28
Micans analysmetod för endotoxin är nu ackrediterad av SWEDAC. Tillsammans med vår kvalificerade personal gör detta Micans till ett mycket kompetent och effektivt laboratorium för analys av endotoxin.

Micans ger gärna råd om provtagningsmetoder och vi kan hjälpa till med tolkning av analyssvar. Provsvar ges normalt samma vecka provet inkommer, är det riktigt bråttom kan vi leverera provsvar senast dagen efter provets ankomst.