Micans erbjuder analys av endotoxin

2021-08-03
Endotoxin är toxiska ämnen som kan frisättas från både levande och döda gramnegativa bakterier och kan vara livshotande vid förhöjda halter. Analysen används bland annat för kontroll av endotoxin-innehåll i injektionslösningar, dialysvätskor, cellmedier, proteinlösningar, vatten, skärvätskor m.m.

Även solida material (medicinska engångsartiklar, implantat m.m.) kan analyseras efter överenskommelse. Analysen kan också användas för kvantifiering av halt endotoxin i luft.

Läs mer här