Tester av handdesinfektionsmedel

2020-04-11
Det är många som framställer medel för yt- och handdesinfektion i dessa COVID-19 tider. Huruvida ett desinfektionsmedel fungerar eller inte testas genom olika standarder, t.ex. suspensionsprov enligt ISO 13727:2012+A2:2015 i fas 2, steg 1, hygienisk handdesinfektion enligt ISO 1500:2013 i fas 2 steg 2 eller ytdesinfektion enligt ISO 13697:2015+A1:2019. Micans testar nu desinfektionsmedel från olika tillverkare enligt dessa standarder för att säkerställa att de har avsedd effekt.

Vi kan också ge råd om vilka tester som bör göras för olika tillämpningar och då följer vi ISO 14885:2018 som beskriver vad som ska göras för olika tilläpningar. Ska medlet fungera på hud, på ytor, ska det fungera på rena ytor eller smutsiga ytor? Standarderna styr vad som ska göras beroende på tillämpning. De aktiva substanserna varierar mellan produkter, det handlar ofta om korta alkoholer, hypoklorsyra, väteperoxid eller klordioxid. Dessa medel har olika god verkan beroende på applikationsområde.

När du väljer ett desinfektionsmedel, var noga med att kontrollera att det har testats enligt gällande standarder för de applikationer medlet avser användas till. Det ska finnas protokoll eller referens till de tester som anges godkända för produkten ifråga. Just nu kommer många olika medel ut på marknaden och bästa sättet att förvissa sig om att det fungerar som utlovat är att förvissa sig om att ett oberoende, ackrediterat laboratorium har testat produkten enligt gällande standard.

Foto: Micans