Vi fortsätter vårt engagemang med Läkare utan gränser

2023-10-27
I samband med Julen 2023 har Micans skänkt en gåva till Läkare utan gränser för att de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och
lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och
naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.