"Genom att förlägga sina uppdrag hos Micans sparar kunderna framförallt
tid och därmed också pengar då de samlar hela uppdraget hos en leverantör."

- Karsten Pedersen, VD