Planering och metodanpassning

När beställningen på uppdraget kommit tillsätter vi en projektledare som ansvarar för projektets genomförande och kundkontakter enligt väl utarbetade rutiner.

  • En eller flera skriftliga beskrivningar av de provtagningar, försök och analyser uppdraget kräver tas fram.
  • En detaljerad tids- och bemanningsplan upprättas.
  • Vi kontrollerar att alla metoder, mallar, instrument och utrustning som krävs finns tillgängliga.
  • I de fall uppdraget kräver metodutveckling eller dokumentanpassning påbörjas dessa omgående.
  • Emellanåt kräver uppdragen att vi tillverkar utrustning av olika slag. Vi samarbetar med en instrumentverkstad som snabbt och effektivt tillverkar utrustningar, mätsystem, odlingssystem och provtagningsutrustning efter uppdragets behov.

Efter genomförd planering och metodanpassning påbörjar vi projektet enligt uppgjord tids- och bemanningsplan.