Järn-, mangan-, svavel– och metanbakterier

Orsakar igensättning av filter, rörledningar m.m.

Det finns flera olika anledningar till att uttagsbrunnar, filter och rörledningar blir igensatta. Det kan bero på tillgång på organiska föreningar och växt av slembildande bakterier eller, som är väldigt vanligt på många platser i Sverige, att det växer järn– och/eller manganbakterier i systemet. Vi utreder problemen genom att identifiera orsaken till igensättningen eller slembildning med hjälp av mikrobiologiska och kemiska analysmetoder. Därefter kan vi ge förslag på åtgärder som eliminerar eller minskar problemet.

Analyskostnad

Analys pris (SEK exkl. moms)
Mikroskopering med kort textrapport   1365 SEK
Mikroskopering och rapport med text
och bild/er på förekommande bakterier
2730 SEK

Vidare utredning och åtgärdsförslag debiteras per timme, á 1375 SEK.

Provtagning

Prov kan tas i rena provrör eller burkar och skickas kylda över natt till laboratoriet, eller lämnas direkt till laboratoriet efter provtagning.

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2-3 arbetsdagar efter ankomst, med undantag för helgdagar.

 

Beställ provkärl och analys samt upphämtning av prover

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provkärl och orderblankett. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda orderblanketter skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet. Orderblanketten finns även att ladda ner för egen utskrift här.

Observera att prover ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av prover till självkostnadspris, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportförpackningen. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

Allmänna villkor