Spor- och bakteriemätning i massa, papper och kartong enligt ISO 8784-1 2014

Mikrobiologisk analys: räkning av bakterier och sporer baserat på disintegration

Detektion: 2 kolonibildande enheter per gram (2 cfu/g)

 

Analyskostnader

Komplett analys enligt ISO 8784-1 2014, per prov              3500:-

Kontakta oss för mer information om provtagning och analys